Telefonos lelkisegély szolgálat működtetése

2008 júniusa óta hívható a Pécsi Ifjúsági Lelkisegély Szolgálat a Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetségének (GYITOSZ) tagjaként. Jelenleg a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány működteti, azonban továbbra is az ernyőszervezet támogatását élvezzük.

A Pécsi Ifjúsági Lelkisegély Szolgálat elsősorban gyerekek, serdülők, fiatal felnőttek hívásait fogadja, de rendelkezésre állunk mindenki számára, aki problémáiról beszélni szeretne. Ez az alacsonyküszöbű, széles körűen elérhető ellátás a titoktartás, az előítélet-mentesség és az anonimitás elvét szem előtt tartva sokszor életmentő lehetőséget jelent.

A segítő beszélgetések a mentálhigiénés prevenció (lelki egészségvédelem), a krízisintervenció (lelki válsághelyzetek kezelése) és a szuicid prevenció (öngyilkosság-megelőzés) köré szerveződnek.

A telefonos konzultáció sok évtizedes múltra tekint vissza, a speciális módszerekkel történő segítés az ismeretterjesztésen, információnyújtáson túlmutatva lehetőséget ad a hívó személyiségének kibontakoztatására, énjének megerősítésére, képességeinek fejlesztésére. Az elfogadó, bizalmas légkörben kimondhatóvá válnak szorongató titkok is, melyek a személyes kapcsolatokban felvállalhatatlannak tűnnek. Bár a telefonon keresztül történő segítségnyújtás nem terápia, és a mélyen gyökeredző problémák feldolgozására nem megfelelő, terápiás hatása, hasznossága vitathatatlan.

A hívások főbb témái:

 • Családi gondok (szülők válása, konfliktusok, családon belüli erőszak)
 • Iskolai, munkahelyi nehézségek
 • Párkapcsolati, szexualitással kapcsolatos kérdések
 • Káros szenvedélyek (kábítószer-fogyasztás, alkoholizmus, viselkedési addikciók)
 • Evészavarok, testképzavar, önbizalomhiány
 • Anyagi, megélhetési problémák
 • Bűnelkövetés, áldozattá válás
 • Betegség, veszteségek, gyász
 • Öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok

A Pécsi Ifjúsági Lelkisegély Szolgálat csatlakozott a Gyermek és Ifjúsági Telefonos Lelkisegély Szolgálatok Országos Szövetségének egységes hívószámhoz. Így a tagszolgálatok együttesen biztosítják a hosszabb elérhetőséget. Hétfőtől szombatig reggel 9 órától este 9 óráig ingyenesen hívható a telefonos lelki elsősegély szolgálat a 137-00 számon. Egyelőre vezetékes telefonról és 30-as mobilról érhető el, a többi mobilszolgáltatóval folynak a tárgyalások.

Önkéntesek koordinálása

A telefonszolgálatnál kizárólag önkéntesek dolgoznak, 18-65 év közötti felnőttek, akik szabadidejüket áldozzák fiatal embertársaik segítésére a társadalmi szolidaritás jegyében. Sokan közülük főállásban is segítő hivatást folytatnak, azonban a szakmai előképzettség nem feltétel, csak a közép- illetve felsőfokú végzettség.

Az önkéntesek körültekintő kiválasztást követően elvégeznek egy speciális, száz órás képzést, mely önismereti tréningből, elméleti részből és gyakorlati elemekből áll, majd munkába állásuk előtt vizsgát tesznek.

Az önismeret mások hatékony segítésének alapfeltétele, mely már a kiválasztásnál is fontos szempont. Ezt csiszolja a több napos pszichodráma önismereti csoportfoglalkozás, melyet tapasztalt pszichodráma vezető tart. Az elméleti képzés alkalmával a résztvevők megismerkednek a pszichológia alapfogalmaival, a segítő beszélgetés módszertanával, a speciális ismeretekkel és a korosztályra jellemző információkkal. A gyakorlati rész során modellezett telefonbeszélgetéseket gyakorolnak, melyek a felkészültségüket biztosítják.

Az önkéntesek munkáját havonta szupervízió és stábértekezlet segíti.

 • Együttműködés oktatási, egészségügyi, szociális és civil szervezetekkel a célok megvalósítása érdekében
 • Kutatás, szakmai programok szervezése, lebonyolítása
 • Ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványok készítése, prevenciós programok szervezése